Διευθυντής / Αντιπρόσωπος

Μοσχόβας Ιωάννης

Συμβουλευτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Ζεύκης-Ούτο Μάμι
Αντιπρόεδρος: Σαμαράς Βασίλειος

Τεχνική Επιτροπή

Πρόεδρος: Ζεύκης-Ούτο Μάμι
Γραμματέας: Μοσχόβας Ιωάννης
Μέλος: Σαμαράς Βασίλειος

Εξεταστική Επιτροπή

Πρόεδρος: Μοσχοβας Ιωαννης
Γραμματέας: Ζεύκης-Ούτο Μάμι
Μέλος: Σαμαράς Βασίλειος
Μέλος: Πίσκοπος Ανδρέας