Ελληνικό Καράτε-ντο Σιτοκάϊ

Το Ελληνικό Καράτε-ντο Σιτοκάϊ (Ελληνικό Σιτοκάι) είναι το επίσημο παράρτημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σιτορίου Καράτε-ντο (W.S.K.F.).

Το Ελληνικό Καράτε-ντο Σιτοκάϊ ιδρύθηκε ως επίσημος και νόμιμος φορέας με το σκοπό να διαδώσει την τεχνοτροπία του αυθεντικού Σιτορίου Καράτε-ντο καθώς και την εξάπλωση του στην Ελλάδα.

Επίσης το Ελληνικό Καράτε-ντο Σιτοκάϊ συνεργάζεται και με άλλα παρατήματα των Ευρωπαϊκών χωρών για την ανάπτυξη σχέσεων των μελών της W.S.K.F. στην Ευρώπη.

Το Ελληνικό Καράτε-ντο Σιτοκάϊ ακολουθεί πιστά τα ιδεώδη του Ριούσο (ιδρυτής του Σιτορίου καράτε-ντο) Κένβα Μαμπούνι και της Πανιαπωνικής Ομοσπονδίας Καράτε-ντο Σιτοκάι, όπως την καλλιέργεια της προσωπικότητας μέσω της διδασκαλίας της τέχνης, και την συμβολή στην κοινωνία για την ανάπλαση της ποιότητας ζωής.